گنجور

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۹

 

آب از اثر عارض تو می گردد
آتش زد و رخسار تو پر خوی گردد
گر عاشق تو چو خاک لاشی گردد
چون باد به گرد زلف تو کی گردد


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۲۲۳

 

جایی که مل لعل پیاپی گردد
طبعم همه گرد طرب و می گردد
وقت گل و می حاضر و ، یاران هم دم
گر توبه کنم مسلّمم کی گردد؟


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل