گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۵

 

ای ذات و صفات تو مبرا زعیوب
یک نام ز اسماء تو علام غیوب
رحم آر که عمر و طاقتم رفت بباد
نه نوح بود نام مرا نه ایوب


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر