گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۸۷

 

ای در دل و جان صورت و معنی همه تو
مقصود همه زدین و دنیی همه تو
هم با همه همدمی و هم بی همه تو
ای با همه تو بی همه تو نی همه تو


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر