گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۴

 

ای دوست به دوستی قرینیم تراهرجا که قدم نهی زمینیم ترا
در مذهب عاشقی روا کی باشدعالم تو ببینیم و نه بینیم ترا


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی