گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۲۶

 

ای دشمن جان و جان شیرین که توئینور موسی و طور سینین که توئی
وی دوست که زهره نیست جان را هرگزتا نام برد از تو به تعیین که توئی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی