گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۳۸

 

گنجیست نهانه در زمین پوشیدهاز ملت کفر و اهل دین پوشیده
دیدم که عشق است یقین پوشیدهگشتیم برهنه از چنین پوشیده


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی