گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۵۷

 

سلطان گوید که نقد گنجینهٔ من
صوفی گوید که دلق پشمینهٔ من
عاشق گوید که درد دیرینهٔ من
من دانم و من که چیست در سینهٔ من


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر