گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۳۸

 

روزی که ترا ببینم آدینهٔ ماستهر روز به دولتت به از دینهٔ ماست
گر چرخ و هزار چرخ در کینهٔ ماستغم نیست چو مهر یار در سینهٔ ماست


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۶

 

دوزخ شرری ز آتش سینهٔ ماست
جنت اثری زین دل گنجینهٔ ماست
فارغ ز بهشت و دوزخ ای دل خوش باش
با درد و غمش که یار دیرینهٔ ماست


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر