گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۳۲

 

من چشم ترا بسته به کین می‌بینماکنون چه کنم که همچنین می‌بینم
بگذر تو ز خورشیدی که آن بر فلک استخورشید نگر که در زمین می‌بینم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب دوازدهم: در شكایت از نفس خود » شمارهٔ ۱۳

 

دل را که نه دنیا و نه دین میبینم

با نفس پلید همنشین میبینم

چون شیری شد مویم و در هر بن موی

صد شیر و پلنگ در کمین میبینم


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار