گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۸۴

 

ای کعبه پرست چیست کین من و تو
صاحب نظرند خرده بین من و تو
گر بر سنجند کفر و دین من و تو
دانند نهایت یقین من و تو


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر