گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۴

 

آن روی ترش نیست چنینش فعل استمی‌گوید و میخورد در اینش فعل است
آنکس که بر این چرخ برینش فعل استاین نیست عجب که در زمینش فعل است


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی