گنجور

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۶

 

یک جام شراب صد دل و دین ارزدیک جرعه می مملکت چین ارزد
جز باده لعل نیست در روی زمینتلخی که هزار جان شیرین ارزد


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام