گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۷۱

 

هیهات که باز بوی می می‌شنوم
آوازهٔ های و هوی و هی می‌شنوم
از گوش دلم سر الهی هر دم
حق میگوید ولی ز نی می‌شنوم


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر