گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۹۹

 

تا ظن نبری که من دوئی می‌بینمهر لحظه فتوحی بنوی می‌بینم
جان و دل من جمله توئی می‌دانمچشم و سر من جمله توئی می‌بینم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی