گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۴۰۹

 

می خوارگی اندر مه دی می باید
همدم همه ساله نای و نی می باید
روی زمی از برف سپیداب گرفت
گلگونه اش از جرعۀ می می باید


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل