گنجور

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۲۸۰

 

جمعیت سیم و زر لئیمان دارند
وز پیسه بسی تنگ، غنیمان دارند
زنهار مکن شکایت از دست تهی
کاین شیوه خاص را کریمان دارند


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی