گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۹

 

آن مه، که ز شعر زلف ذیلی داردهمچون دل من شیفته خیلی دارد
گوید که: به کشتن تو دارم میلیالمنة لله که میلی دارد!


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی