گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۲۴

 

دلدار ظریف است و گناهنش اینستزیبا و لطیف است و گناهش اینست
آخر بچه عیب می‌گریزند از اواز عیب عفیف است و گناهش اینست


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی