گنجور

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » رباعیات » شمارهٔ ۶۳

 

خوش آنکه به صد پاره چو میغت بینم
جان داده به افسوس و دریغت بینم
بی تیغ شدی کشته چو قاضی گشتی
خواهم پس ازین کشته به تیغت بینم


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی