گنجور

عرفی شیرازی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۶۹

 

دل در هوس وصل تسلی طلب است
در پردهٔ صورت است و معنی طلب است
گفتم که به یأس دل تسلی یابد
فریاد که یأس هم تسلی طلب است


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی