گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۳۵۱

 

در کار جهان کسی که اندیشه کند
از هردوجهان بی خردی پیشه کند
از شیشه فرو ریزد می دیوانه
تا عقل مرا چو دیو در شیشه کند


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل