گنجور

عرفی شیرازی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۷۷

 

عرفی که قدم در دهن تیشه نهد
از بس غم دل بر دل غم پیشه نهد
تا تحت الثری فرو شود، گر نه مدام
بار دل خود به دوش اندیشه نهد


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی