گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۴۳

 

یارم همه نیش بر سر نیش زند
گویم که مزن ستیزه را بیش زند
چون در دل من مقام دارد شب و روز
میترسم از آنکه نیش بر خویش زند


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۲۸۶

 

حاسد نمکم بر جگر ریش زند
نیش از ره دوستی به دل بیش زند
گرم است به طعنه در لباس بازی
آری سوزن به دوختن نیش زند


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی