گنجور

سعدی » مواعظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴

 

گر در همه شهر یک سر نیشترست
در پای کسی رود که درویش ترست
با این همه راستی که میزان دارد
میلش طرفی بود که آن بیشترست


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۴

 

آلودهٔ دنیا جگرش ریش ترست
آسوده‌ترست هر که درویش ترست
هر خر که برو زنگی و زنجیری هست
چون به نگری بار برو بیش ترست


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر