گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۸۷

 

عاشق چو نمیشوی برو پشم بریسصد کاری و صد رنگی و صد پیشه و پیس
در کاسهٔ سر چو نیستت بادهٔ عشقدر مطبخ مدخلان برو کاسه بلیس


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی