گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۳۸

 

من سیر نیم سیر نیم سیر نیمزیرا که به اقبال تو ادبیر نیم
خرگوش نگیرم و نخواهم آهوجز عاشق و جز طالب آن شیر نیم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی