گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۸۰

 

چون روبه من شدی تو از شیر مترسچون دولت تو منم ز ادبیر مترس
از چرخ چو آن ماه ترا همراه استگر روز بگاهست وگر دیر مترس


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۴

 

هان ای دل بد زهره ز شمشیر مترس
بفشار قدم، ز حملهٔ شیر مترس
در ساحت این زمانهٔ عاریتی
ز اقبال مشو شاد و ز ادبیر مترس


متن کامل شعر را ببینید ...

باباافضل کاشانی