گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۹۴

 

تا روی تو دیدم از جهان سیر شدمروباه بدم ز فر تو شیر شدم
ای پای نهاده بر سر خلق ز کبراین نیز بیندیش که سر زیر شدم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۴

 

از جور بتی ز عمر خود سیر شدم
وز بیدادش ز عمر دلگیر شدم
از تازه جوانی که به پیری برسد
ناکرده جوانی به جهان پیر شدم


متن کامل شعر را ببینید ...

هاتف اصفهانی