گنجور

مهستی گنجوی » رباعیات » رباعی شمارۀ ۸۱

 

شوی زن نوجوان اگر پیر بود
تا پیر شود همیشه دلگیر بود
آری مثل است این که گویند زنان
در پهلوی زن تیر به از پیر بود


متن کامل شعر را ببینید ...

مهستی گنجوی