گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۶۴

 

آنی که بر دلشدگان دیر آئیوانگاه چو آئی نفسی سیر آئی
گاه آهو و گه به صورت شیر آئیهم نرم و درشت همچو شمشیر آئی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی