گنجور

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۶

 

هرچند که از خسان جهان سیر آمد
روشن جانی از آسمان زیر آمد
خاقانی از این جنس در این دور مجوی
بر ره منشین که کاروان دیر آمد


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۰

 

تا رای تو از قدح به شمشیر آمدگرد سپهت زبر فلک زیر آمد
نصرت به زبان تیغ تیزت می‌گفتتا باز که از ملک جهان سیر آمد


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۳۱۸

 

خصم تو که سر تیز تر از تیر آمد
در گردن او زره چو زنجیر آمد
از غصّه تیغت ار بمیرد شاید
کز بخت بدش آب گلوگیر آمد


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل