گنجور

حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۴۹ - رباعی

 

روزی که فلک از تو بریده‌ست مراکس با لب پر خنده ندیده‌ست مرا
چندان غم هجران تو بر دل دارممن دانم و آن که آفریده‌ست مرا


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ