گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۷۹

 

ای ظل تو از سایهٔ طوبی خوشترای رنج تو از راحت عقبی خوشتر
پیش از رخ بندهٔ معنی بودمای نقش تو از هزار معنی خوشتر


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی