گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۶۸

 

فرمود که دست و پا بکاری بزنیمتا می نرود دو دست بازی بزنیم
چون در تو زدیم دست از این شادی راپس چون نزنین دست آری بزنیم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب چهل و چهارم: در قلندریات و خمریات » شمارهٔ ۳۴

 

وقت است که در بر آشنائی بزنیمتا بر گل و سبزه تکیه جایی بزنیم
زان پیش که دست و پا فرو بنده مرگآخر کم ازانکه دست و پائی بزنیم


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار