گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۴۸

 

هر قبض اثر علت اولی باشدصورت همه مقبول هیولی باشد
هر جزو ز کل بود ولی لازم نیستکانجا همه کل قابل اجزا باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

سعدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۸

 

آهو بره را که شیر در پی باشد
بیچاره چه اعتماد بر وی باشد؟
این ملح در آب چند بتواند بود
وین برف در آفتاب تا کی باشد؟


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی