گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۱۷

 

گر داد کنی درخور خود داد کنیبیچاره کسی را که تواش یاد کنی
گفتی تو که بسیار بیادت کردممن میدانم که چون مرا یاد کنی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی