گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۱۸

 

از درد چو جان تو به فریاد آیدآنگه ز خدای عالمت یاد آید
والله که اگر داد کنی داد آیدور عشوه دهی یاد تو بر یاد آید


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۰۹

 

یاد تو کنم دلم به فریاد آید
نام تو برم عمر شده یاد آید
هرگه که مرا حدیث تو یاد آید
با من در و دیوار به فریاد آید


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر