گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۵

 

ای سبزی هر درخت و هر باغ و گیاای دولت و اقبال من و کار و کیا
ای خلوت و ای سماع و اخلاص و ریابی‌حضرت تو این همه سوداست بیا


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۸

 

دل گفت به جان کای خلف هر دو سرازین کار که چشم داری از کار و کیا
برخیز که تا پیشترک ما برویمزان پیش که قاصدی بیاید که بیا


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی