گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۶۱

 

شاها ز دعای مرد آگاه بترس
وز سوز دل و آه سحرگاه بترس
بر لشکر و بر سپاه خود غره مشو
از آمدن سیل به ناگاه بترس


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر