گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۹

 

دل عادت و خوی جنگجوی تو گرفت
جان گوهر همت سر کوی تو گرفت
گفتم به خط تو جانب ما را گیر
آن هم طرف روی نکوی تو گرفت


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر