گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۰

 

آنی که ز جانم آرزوی تو نرفت
از دل هوس روی نکوی تو نرفت
از کوی تو هر که رفت دل را بگذاشت
کس با دل خویشتن ز کوی تو نرفت


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر