گنجور

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۹

 

رخسار تو را که ماه و گل بندهٔ اوست
لشکرگه آن زلف سر افکندهٔ اوست
زلفت به شکار دل پراکندهٔ اوست
لشکر به شکارگه پراکندهٔ اوست


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی