گنجور

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۳

 

خاکی دل من به آتش آگنده مدار
آبم مبر و چو خاکم افکنده مدار
چون کار من از بخت فراهم نکنی
در محنت و غم مرا پراکنده مدار


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی