گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۴

 

آن عشق که هست جزء لاینفک ما
حاشا که شود به عقل ما مدرک ما
خوش آنکه ز نور او دمد صبح یقین
ما را برهاند ز ظلام شک ما


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر