گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۹۶

 

دنیای دنی پر هوس را چه کنی
آلودهٔ هر ناکس و کس را چه کنی
آن یار طلب کن که ترا باشد و بس
معشوقهٔ صد هزار کس را چه کنی


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر