گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۸۷

 

تا بتوانی مدام می‌باش به ذکرکز ذکر ترا راه نمایند به فکر
محرم چو شدی در حرم اجلالشبینی به یقین جمال معشوقهٔ بکر


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۰۵

 

طبعم چو حیات یافت از جلوهٔ فکرآورد عروس نظم در حجرهٔ ذکر
در هر بیتی هزار دختر بنمودهر یک به مثال مریم آبستن و بکر


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی