گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۳۸۱

 

زلف تو اگر جعد بغایت نبود
جز راستیی ازو حکایت نبود
چون نیست درو کژیّ و ناهمواری
شکرار نکنم جای شکایت نبود


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل