گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۱۸

 

مرغی ملکی زانسوی گردون بپردآن سوی که سوی نیست بیچون بپرد
آن مرغ که از بیضهٔ سیمرغ بزادجز جانب سیمرغ بگو چون بپرد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی