گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۳۶۱

 

گفتم که ترا ماه زمین می گویند
گفتا که چنینم نه چنین می گویند
گفتم ز در بوس و کناری الحق
گفتا که همه شهر چنین می گویند


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل