گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۴۴

 

ای آنکه نخست بر سحر چشم تو زدوز با نمکی راه نظر چشم تو زد
آنکس که چو توتیاش عزت داریآمد به طریق شکرم چشم توزد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی